با وجود تاج تنها نیست

چقدر بزرگ و کوچک تماس های اجتماعی را حتی در قفل نگه می دارد

تنهایی می تواند شما را بیمار کند. به خصوص مجردها و افراد مسن در قفل شدن تحت تأثیر قرار می گیرند. اما این مسئله می تواند در خانواده ها نیز به مشكل تبدیل شود كه كودكان به سختی اجازه دارند همبازی ها را به خانه های خود دعوت كنند یا والدین مجبورند سرگرمی های خود را كنار بگذارند. والدین برای جلوگیری از احساس تنهایی چه کاری می توانند انجام دهند؟

با وجود تاج تنها نیست

سلام روز ، شما خیلی زیبا هستید ... ساختار یافته!

مهم است ، چه در دفتر خانه و چه در آموزش در خانه ، ریتم ثابت روزانه خود را حفظ کنید:

از آنجا که یک برنامه ثابت روزانه به شما ثبات می بخشد و ساختار روز شما را می سازد ، حتی اگر کودک در مهد کودک باشد در خانه تنها نشسته اید.

برای دسته گلهای رنگارنگ برگ در هوای تازه ورزش کنید

همچنین مهم است ، خصوصاً اکنون که روزها کوتاه می شوند ، به هر حال بیرون بروید. زیرا نیم ساعت راه رفتن و گرفتن چند اشعه آفتاب باعث روشن شدن روحیه فرزندان و شما می شود و یک ضربه هوای تازه ایجاد می کند تا بعداً بتوانید دوباره بهتر کار کنید. بهتر است اگر کمی ورزش نیز تلفیق شود. شما می توانید طناب های پرشی را با خود ببرید یا در اولین جمع آوری ده برگ با رنگ مختلف رقابت کنید.

حفظ تماس با دوستان و خانواده همچنان همه چیز و نهایی است

اما دوستان دیگر اجازه حضور ندارند و دروس باله لاریسا دیگر برگزار نمی شود - دشوار ، زیرا در این صورت غر زدن های زیادی وجود دارد. ساعات ثابت و هفتگی را تنظیم کنید که در آن می توانید از طریق تماس ویدیویی ملاقات کنید ، به عنوان مثال برای انجام بازی یا توتوس. فرزندان شما مطمئناً ایده های زیادی دارند که می توانند در خانه و صفحه نمایش با کودکان دیگر به اشتراک بگذارند.

همچنین پدربزرگ و مادربزرگ مجاز به شناخت و استفاده از فناوری جدید مانند تماس های ویدیویی هستند. و من مطمئن هستم که آنها خوشحال هستند که می توانند نوه های خود را خیلی راحت تر و شاید بیشتر اوقات ببینند. خواندن یا گفتن داستان با هم پیوند ایجاد می کند ، حتی اگر از نظر جسمی دور باشید.

و ملاقات منظم با همان دوستان صمیمی ممنوع نیست. دایره کسانی که ملاقات می کنید فقط باید کوچک باشد و دائماً تغییر نکند. این همچنین تضمین می کند که ، در صورت عفونت ، مشخص است که چه کسی چه کسی را آلوده کرده است.

زوجین و دوستان کنار می کشند؟ گزینه های دیگری وجود دارد!

اما برخی این تجربه را دارند که دوستان هرچه بیشتر از آن کنار می کشند. طبق مطالعه انگلیسی Bank Santander ، که در آن از 2000 بزرگسال در مورد وضعیت قفل سال پرسیده شد ، از هر چهار نفر یک نفر می گوید که احساس می کند هیچ دوست واقعی ندارند. و به عنوان مثال در ژاپن ، ربات های کوچکی وجود دارند که قرار است در برابر تنهایی کمک کنند. اما برای شما یک خط تلفن می تواند کمک کند ، جایی که می توانید با کسی صحبت کنید ، حتی اگر شخص را شخصاً نمی شناسید.

فاعل، موضوع

مقالاتی در این زمینه