کرونا - و بعدی چه می آید؟

چگونه می توان با اضطراب در مورد آینده از نوجوان خود حمایت کرد

آیا شرکتی که می خواهم با آن کار آموزی کنم در سال آینده همچنان وجود دارد؟ آیا می توانم در شرایط اقتصادی فعلی شغلی پیدا کنم؟ آیا اگر به زودی به خانه برگردم هنوز ارزش رفتن به مدرسه را دارد؟ در حال حاضر بسیاری از جوانان نگران چنین سوالاتی هستند. و نه بدون دلیل خوب. به اندازه الان برای مدت طولانی عدم اطمینان وجود نداشته است.

کرونا - و بعدی چه می آید؟
  1. از یافتن کارآموزی نمی ترسد

  1. از جستجوی کار ترسیده است

  1. ناامیدی مدرسه

غالباً در آژانس کاریابی افراد مسئول تماس با مدارس وجود دارند. در بسیاری از مدارس معلمانی نیز وجود دارد که به ویژه به دنبال یافتن شغل هستند. نوجوان شما همیشه می تواند با آنها صحبت کند. ترس مشاور خوبی نیست ، بنابراین سعی کنید سر خود را برای نگرانی در ماسه فرو نکنید. در عوض ، شناختن همه گزینه ها و دانستن اینکه در بدترین حالت ممکن چه چیزی امکان پذیر است ، کمک می کند. مطمئناً هنوز هم می توانید امیدوار باشید که همه چیز طبق برنامه پیش می رود ، اما یک برنامه B امنیت را می دهد و اگر کارها آنطور که انتظار می رود پیش نرود ، کارها را آسان می کند.

فاعل، موضوع

مقالاتی در این زمینه