اعلامیه حفاظت از اطلاعات شخصی

وب سایت ما بدون ارائه اطلاعات شخصی قابل استفاده است. ممکن است مقررات متفاوتی برای استفاده از خدمات فردی در سایت ما وجود داشته باشد که در این مورد جداگانه در زیر توضیح داده می شود. اطلاعات شخصی شما (به عنوان مثال نام ، آدرس ، نامه الکترونیکی ، شماره تلفن و غیره) فقط توسط ما مطابق با مفاد قانون حفاظت از داده آلمان پردازش می شود. داده ها شخصی هستند اگر بتوانند به طور واضح به یک شخص طبیعی خاص اختصاص دهند. اساس قانونی حفاظت از داده ها را می توان در قانون حفاظت از داده های فدرال (BDSG) و قانون تله مدیا (TMG) یافت. مقررات زیر شما را در مورد نوع ، دامنه و هدف جمع آوری ، استفاده و پردازش اطلاعات شخصی توسط ارائه دهنده آگاه می کند.

ما می خواهیم یادآوری کنیم که انتقال داده های مبتنی بر اینترنت دارای شکاف امنیتی است و محافظت کامل در برابر دسترسی اشخاص ثالث را غیرممکن می کند.

داده های سرور

به دلایل فنی ، داده های زیر ، که مرورگر اینترنت شما به ما یا ارائه دهنده فضای وب ما منتقل می کند ، ثبت می شود (به اصطلاح پرونده های ورود به سیستم سرور):

این داده ها جدا از هرگونه اطلاعات شخصی که شما ارائه کرده اید ذخیره می شوند و بنابراین اجازه نمی دهند در مورد شخص خاصی نتیجه گیری کنید. آنها برای اهداف آماری ارزیابی می شوند تا بتوانند وب سایت و پیشنهادات ما را بهینه کنند.

بیسکویت ها

کوکی یک فایل متنی کوچک است که به منظور ذخیره اطلاعات خاص دستگاه در آن ، در رایانه یا دستگاه همراه شما ذخیره می شود. برای اینکه وب سایت خود را برای شما بهینه کنیم و بتوانیم به طور مداوم آن را بهبود ببخشیم ، از کوکی های زیر استفاده می کنیم:

امکان تماس

در وب سایت ما ، این فرصت را به شما ارائه می دهیم که از طریق ایمیل و / یا از طریق فرم تماس با ما تماس بگیرید. در این حالت ، اطلاعات ارائه شده توسط کاربر به منظور پردازش مخاطب وی ذخیره می شود. به اشخاص ثالث منتقل نخواهد شد. مقایسه داده های جمع آوری شده از این طریق با داده هایی که ممکن است توسط سایر اجزای سایت ما جمع آوری شود نیز انجام نشده است.