بنگاه نشراتی

FiBS ElternHotline gGmbH

دکتر. دیتر دومن

Michaelkirchstrasse 17/18

10179 برلین

تلفن: +49 (0) 30 8471223-0

ثبت دادگاه: دادگاه منطقه ای برلین شارلوتنبورگ

شماره ثبت: HRB 217621 B

سرمقاله (در) elternhotline.de

elternhotline.de

مسئول محتوای سرمقاله: دکتر دیتر دومن

1. حق چاپ

وب سایت های ما و محتوای آنها تحت قانون کپی رایت و کپی رایت آلمان است. تولید مثل غیرمجاز در خارج از محدوده UrhG بدون رضایت کتبی ما ممنوع است.

2. مسئولیت پیوندها

پیوندهای خارجی اشاره به پیشنهادات شخص ثالث در محدوده این پیشنهاد منجر به محتوای ارائه دهندگان مربوطه می شوند و صفحات ما نیستند. این منابع به عنوان مثال از زمینه قابل شناسایی هستند یا به طور جداگانه علامت گذاری شده اند. ما هیچ تأثیری در محتوای ارائه شده در آنجا نداریم و آن را از طریق منابع اتخاذ نمی کنیم. با وجود کنترل دقیق محتوا ، ما نمی توانیم هیچ گونه مسئولیتی در مورد پیوندهای خارجی با محتوای شخص ثالث را بپذیریم.