مشاوره و کمک و تماس اضطراری: کمک های بحرانی برای والدین و خانواده ها

تحصیل در منزل ، خانه داری و کل خانواده در شبانه روز در آپارتمان است ؟! یا آیا شما یک والدین مجرد هستید و هم اکنون همه چیز برای شما خیلی زیاد است؟ شرایط فعلی می تواند یک چالش بزرگ برای هریک از ما باشد! بنابراین ما به شما توصیه می کنیم: شجاع باشید و به اندازه کافی زود به دنبال کمک باشید. بنابراین می توانید خود و خانواده خود را تسکین داده و خود را در یک زندگی خوب روزمره پیدا کنید. در اینجا شماره تلفن و صفحاتی را پیدا می کنید که از شما پشتیبانی می کنند.

موضوعات مرتبط

مقالاتی در این زمینه