"ما باید برای غیر قابل برنامه ریزی آماده شویم!"

یک مادر از ثبت نام مدرسه دخترش در مواقع کرونا خبر می دهد

فکر می کنم اما تاکنون یادگیری بیشتر را به عنوان بازی درک کرده است. خوشحالی که با او در آنجا هستم این امکان را برای من آسانتر می کند که به او اجازه دهم قدم های بعدی به سمت استقلال برود. اگر می خواهم دریابم که او چه کاری انجام داده است ، من باید به او اعتماد کنم که همه چیز را به من گفت - زیرا مبادله با معلمان و مربیان نمی تواند با مهدکودک مقایسه شود.

"ما باید برای غیر قابل برنامه ریزی آماده شویم!"

2. آیا مسئله Corona نقش مهمی در ثبت نام مدارس - از طرف مدرسه و همچنین از طرف شما - ایفا می کند؟

در مراسم ثبت نام مدرسه تعداد افرادی که می توانند در آن شرکت کنند محدودیت هایی داشت. متوجه شدي با شروع مدرسه نیز دو گروه وجود داشتند که هر کدام سه کلاس بودند که در زمانهای مختلف برنامه داشتند. و آنچه احتمالاً تازه بود این بود که هیچ کودک بزرگتر به تهیه برنامه کمک نکرده بود. فقط معلمان این کار را کردند.

3. چگونه با همه گیر کرون برخورد می کنید؟ نگرانی؟

در زمان خاموش شدن ، کورونا مسئله بزرگی بود ، زیرا این اقدامات باعث می شد زندگی روزمره ما وارونه شود. خوشبختانه اکنون بسیاری از موارد به حالت عادی برگشته اند. مهمتر از همه ، موضوع و اقدامات من را عصبانی کرد. از دیدگاه سیاسی و آنچه در رسانه دیدید ، در حال حاضر موارد زیادی فقط درباره کرونا مطرح است. با این تمرکز ، سایر مشکلات مهم مانند تغییرات آب و هوایی که عواقب جهانی نیز دارد ، صندلی عقب می گیرد. یا مشکلات در سطوح دیگر به دلیل خاموش شدن بوجود می آیند که به نظر من به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.

برای بسیاری از کودکان محدودیت تماس پیامدهای جدی به همراه داشته است. کودکان به کودکان احتیاج دارند. نابرابری آموزشی تنها با اقدامات اتخاذ شده دامن زده است. به همین ترتیب ، توزیع "کلاسیک" نقش ها در مشارکت با کودکان دوباره افزایش یافته است. من به عنوان یک مادر و به عنوان یک زن ، به طور طبیعی نگران نکات فوق هستم.

4- دختر شما چگونه با ثبت نام در مدرسه و كرونا برخورد مي كند؟ آیا او مقررات تاج را درک می کند؟

اما بسیار خوشحال است که اکنون می تواند به مدرسه برود. اما او فکر می کند این بیماری احمق است. او این حرف را به معنای واقعی کلمه می گوید و می داند به همین دلیل مدت طولانی با دوستانش هیچ تماسی نداشته است. در مدرسه مجبور است در راهروها ماسک صورت بپوشد - تا آنجا که من می دانم تنها محدودیتی که او متوجه آن می شود. اما این موضوع آنها را آزار نمی دهد. او به سرعت قوانین بهداشت را درونی کرد.

5- آیا انتظار "موج دوم" و در نتیجه لغو کلاس به دلیل موارد تاج در مدرسه یا بیماری معلم دارید؟

بیماری از بین نرفته است. تعداد عفونت ها در حال حاضر دوباره در حال افزایش است. با این حال ، من احتمال بروز تاج در مدرسه را کم می دانم. این می تواند به سرعت تغییر کند - ما باید برای این غیرقابل پیش بینی آماده شویم. اما والدین عادت دارند به هر حال بداهه نوازی کنند!

با تشکر فراوان از آنابل برای مصاحبه!

فاعل، موضوع

مقالاتی در این زمینه