اخبار و اطلاعات: اطلاعات یادگیری الکترونیکی برای معلمان و مربیان

به دلیل ویروس Corona ، مدارس ، مراکز مهدکودک و سایر موسسات آموزشی فعلاً بسته شده است. بنابراین دروس مدرسه به فرمت های دیجیتالی تغییر یافته است و اکنون به صورت آنلاین انجام می شود. بسیاری از معلمان و مربیان تا زمانی که مدارس فعالیتهای عادی خود را از سر بگیرند ، به مواد آموزشی دیجیتالی اعتماد می کنند. در اینجا ما یک انتخاب و اطلاعات کوچک را برای شما جمع کرده ایم.

موضوعات مرتبط

مقالاتی در این زمینه