اخبار و اطلاعات: اطلاعات در مورد ترک تحصیل و تعطیلی مهد کودک

به دلیل ویروس کرونا ، اکثر مدارس و مراکز مهد کودک فعلاً بسته شده اند. پیگیری این تصمیمات سیاسی همیشه ممکن نیست. هر هفته خیلی تغییر کرد. تاکنون افتتاح مدارس و مراکز مهد کودک در هر ایالت فدرال متفاوت بوده است. به همین دلیل است که ما اطلاعاتی را در اینجا برای شما جمع کرده ایم.

موضوعات مرتبط

مقالاتی در این زمینه