آموختن: فلم های آموزشی

آیا کتاب ها خیلی پیچیده یا خیلی ضخیم هستند؟ مشکلی نیست! یک فیلم یادگیری می تواند به شیوه ای ساده و سرگرم کننده به انتقال و درک محتوای درس کمک کند. در اینجا یک بررسی اجمالی است.

موضوعات مرتبط

مقالاتی در این زمینه