مدرسه تعطیل می شود! یا نه؟

به این ترتیب والدین می توانند با یادگیری حضوری و از راه دور پشتیبانی کنند

2020: این سالی است که دانش آموزان آلمانی حتی اگر تعطیلاتی وجود نداشت ، هفته ها اجازه رفتن به مدرسه را نداشتند. همه گیری کرونا احتمالاً توسط بسیاری از کودکان به خاطر می ماند. در بیشتر مدارس ، دروس را به صورت قفل "از راه دور" برگزار می کردند ، به عنوان مثال:

مدرسه تعطیل می شود! یا نه؟

پس از تعطیلات تابستانی ، مدرسه در اکثر ایالت های فدرال "به طور عادی" شروع شد. یک معلم از معلم بودن خود در زمان کرونا گزارش داد (معلم بودن در زمان کرونا). این کلاس رو در رو "عادی" را کلاس حضوری نیز می نامند. ما چند ایده در مورد چگونگی حمایت از فرزندتان در یادگیری کودک ، هم در آموزش حضوری و هم از راه دور به شما ارائه خواهیم داد.

آموزش حضوری: در ساعات "عادی" مدرسه مفید باشید

حتی اگر کودک شما "به طور عادی" به مدرسه برود ، از شرکت شما در روند یادگیری او خوشحال خواهد شد. چیزهای کوچک در اینجا بعضی اوقات برای کودکان بزرگ به نظر می رسند.

وقتی می فهمید که امروز فرزندتان در مدرسه امتحان مهمی دارد ، وقتی درباره مدرسه می پرسید یا وقتی که برای کار مدرسه به فرزندتان استراحت می دهید. فرزند شما سپس احساس می کند که شما او را همراهی می کنید. در دوران مدرسه "عادی" ، شما بیش از هر چیز می توانید به کودک خود انگیزه دهید ، از نظر احساسی او را همراهی کنید و به او ساختار دهید (ساختار بده). در اینجا چند بینش در مورد چگونگی یادگیری خوب کودکان آورده شده است. (چگونه کودکان خوب یاد می گیرند).

آموزش از راه دور: هنگامی که خانه شما به "کلاس" تبدیل می شود

تخت به یک میز تحریر تبدیل می شود و دیوار به یک تخته سیاه تبدیل می شود: در خانه ، هرج و مرج به سرعت شروع می شود که ناگهان مردم دیگر فقط بازی نمی کنند ، بلکه چندین ساعت در روز برای مدرسه کار می کنند. در اینجا چند انگیزه برای همراهی کودک شما وجود دارد که مدرسه "عادی" دیگر در دسترس نیست.

  1. به همراه فرزند خود به دنبال ایجاد و ایجاد یک محل کار آرام در آپارتمان باشید. پنجره هایی را تعیین کنید که در آن مدرسه کار کند تا کودک شما بتواند ساختار خاصی را در زندگی روزمره حفظ کند. در مورد "افراد تماس" فکر کنید تا فرزند شما با هم یاد بگیرد

محقق تربیتی Hurrelmann دریافته است که هنگام یادگیری در خانه ، کودکان به ویژه فاقد سایر کودکان و تعاملات اجتماعی هستند (محقق تربیتی هورلمان). شاید فرزند شما دوست داشته باشد با کودک دیگری درس بخواند ، مثلاً در یک تماس تلفنی منظم که در آن وظایف معلم مقایسه می شود.

  1. اگر مشکلی وجود دارد ، شما به عنوان والدین می توانید به معلم متوسل شوید و به عنوان مثال مطالب آسان تری را برای فرزند خود بخواهید. یا می توانید به کودک خود انگیزه دهید تا با معلم تماس گرفته و مشکل را توصیف کند.

نتیجه گیری: خواه مدرسه عادی اتفاق بیفتد یا نه ، در هر دو حالت معلم مسئول دروس است. او وظایف را تعیین می کند و نتایج را تصحیح می کند. شما فقط می توانید پدر یا مادر بمانید و لازم نیست همه چیز را در یادگیری از راه دور بدانید یا توضیح دهید. در عوض ، شما می توانید کودک خود را در فرایندهای یادگیری حمایت کنید و رابط بین معلم و فرزند خود باشید.

فاعل، موضوع

مقالاتی در این زمینه