از نوزاد تا کودک نوپا

سالهای کوتاه پر از نقطه عطف

اولین لبخند ، اولین کلمه ، اولین سقوط: این تجربیات در ذهن والدین سوزانده می شود. اما کودک شما دقیقاً در کدام فازها رشد می کند؟ ما به وضوح این را برای شما جمع بندی کردیم.

از نوزاد تا کودک نوپا

از تولد کودک خود تا 1 سالگی آنها

غذا خوردن ، خوابیدن ، گریه کردن: مدتها تصور می شد که هفته ها و ماههای اول کودک شما دیگر اتفاق نمی افتد. اما حواس کودک شما از قبل فعال است. علاوه بر "مراقبت های اساسی" ، کودک شما به نزدیکی و نوازش نیز بستگی دارد. می خواهد صدای والدین خود را بشنود ، بوی آشنای آنها را ببوسد و در آغوششان حمل شود. در این چند ماه اول اتفاقات زیادی در حال توسعه است:

به طور خلاصه: کودک شما تحرک و هوشیاری بیشتری خواهد داشت. این شرکت می خواهد در زندگی شرکت کند و مهارت های جدید خود را آزمایش کند.

از اول تولد تا سن مهد کودک

اکنون کودک شما - از نظر زبانشناسی - یک کودک نوپا است. اولین قدم ها برداشته می شود ، و فضای بیشتر اطراف آن را بیشتر کاوش می کند. و والدین را در حالت تعلیق نگه می دارد. آنها می خواهند همه چیز را بدانند و همه چیز را جالب بدانند. تمرکز از لمس به دیدن تغییر می کند. در غیر این صورت ، موارد زیر از 1 سالگی اتفاق می افتد:

به طور خلاصه: شما با یک شخصیت واقعی روبرو هستید. فرزند شما اکنون خواسته های خود را با وضوح بیشتری بیان می کند.

نتیجه گیری: چند سال اول پر حادثه است: برای والدین و فرزندان! زیرا کودک نه تنها از نظر جسمی ، بلکه از نظر روحی ، اجتماعی و عاطفی نیز رشد می کند. این امر نه تنها به غذا ، مراقبت ، محافظت و نزدیکی احتیاج دارد ، بلکه انگیزه هایی نیز برای یادگیری از طریق بازی در کنار هم دارد (حفاظت). ایده های خوبی در مورد شنبه معنی دار ما در اینستاگرام وجود دارد. به زودی ، کودک شما بدش نمی آید که چند ساعت بدون مادر و پدر باشد و به مهد کودک برود.

فاعل، موضوع

مقالاتی در این زمینه