کودکان و کرونا: آنها واقعاً چقدر مسری هستند؟

نتایج مطالعات فعلی خلاصه می شود

همیشه مطالعات جدیدی در مورد این مسئله وجود دارد که آیا و چند کودک به ویروس کرونا آلوده می شوند و آن را منتقل می کنند یا خیر ، اما هنوز جواب قطعی برای این سوال وجود ندارد. از یک طرف ، مطالعاتی وجود دارد که تعداد کمی از کودکان آلوده را تعیین می کند ، از سوی دیگر ، مطالعات آنتی بادی نشان می دهد که احتمالاً تعداد بیشتری از کودکان گزارش شده به COVID-19 مبتلا شده اند.

کودکان و کرونا: آنها واقعاً چقدر مسری هستند؟

تعداد رسمی نسبتاً کم است

اگر به اطلاعات رسمی در مورد تعداد کودکان آلوده نگاه کنید ، به نظر می رسد که آنها نقش نسبتاً کمی در روند عفونت دارند: در دو هفته گذشته (هفته 44/45) در مجموع 34500 کودک و نوجوان تا 19 سال آلوده گزارش شده است. این تقریباً 0.45٪ از کل کودکان و نوجوانان این سن خواهد بود. آنچه قابل توجه است ، افزایش شدید در هفته های اخیر است. یک ماه خوب ، این مقدار هنوز زیر 0.1٪ بود (شکل را ببینید).

اگر به گروه های سنی نگاه کنید ، 10،600 0-9 ساله (0.14٪ از این گروه سنی) و 23900- 10-19 ساله (0.31٪ از گروه سنی) آخرین آلوده بودند.

برخی مطالعات می گویند کودکان کوچک به این عفونت مبتلا می شوند

مطالعات مختلف همچنین نشان داده است که نسبتاً تعداد کمی از کودکان به این بیماری مبتلا هستند. مطالعه مدرسه ساکسون کرونا ، که در ماه سپتامبر و بعد از تعطیلات پاییزی حدود 2500 دانش آموز و معلم را آزمایش کرد (2439 اسمیر و 2،197 آزمایش خون) در اینجا مهم است. این مطالعه 0.4٪ دانش آموزان آلوده و 1٪ معلمان آلوده را یافته است. وزارت فرهنگ این مطالعه را تحت عنوان "ادامه میزان پایین آلودگی در مدارس ساکسونی" منتشر می کند. از نظر تعداد و تناسب ، در نگاه اول این امر روشن به نظر می رسد. در مورد دوم ، چند علامت سوال وجود دارد. تا آنجا که مشاهده می شود ، اینها آزمونهای فردی است که در آن 400 نفر از هر 100000 نفر مرجع در بین دانش آموزان آلوده و 1000 نفر از 100000 معلم هستند.

اطلاعات بیشتر بروز چیست؟ از این شیوع در اپیدمیولوژی استفاده می شود. این نشان می دهد که چند نفر به یک بیماری آلوده شده اند. مقدار بروز ، که بارها و بارها در بیماری همه گیر کرونا نشان داده می شود ، نشان می دهد که در هر 7000 نفر از هر 1000000 نفر به قرنیه آلوده می شوند

اطلاعات دیگر

از این شیوع در اپیدمیولوژی استفاده می شود. این نشان می دهد که چند نفر به یک بیماری آلوده شده اند. مقدار بروز ، که بارها و بارها در بیماری همه گیر کرونا نشان داده می شود ، نشان می دهد که در هر 7000 نفر از هر 1000000 نفر به قرنیه آلوده می شوند

مطالعه دیگری از هسن به نتایج مشابهی رسیده است. وی بیش از چندین هفته 800 کودک مهد کودک را بررسی کرد بدون اینکه کودک آلوده کشف شود. فقط دو مربی به این بیماری آلوده شده اند. در اینجا نیز این سال مطرح می شود که چگونه باید نتایج را ارزیابی کرد. به عنوان مثال ، بروز 40 کودک در هر 100000 نفر طی 4 هفته به این معنی است که از هر 1000 کودک ، به طور متوسط فقط 0.4 ، یعنی کمتر از 1 کودک ، آلوده می شود. در ماه آگوست و سپتامبر ، بروز به ترتیب 30 و 40 در هر 100000 کودک بین 0 و 9 سال بود. این س arال مطرح می شود که آیا واقعاً تعداد کودکان معاینه شده برای اظهارات قابل اعتماد کافی است؟ حداقل 2،500 کودک باید مورد معاینه قرار بگیرند تا یک کودک آلوده در این گروه با احتمال زیاد داشته باشد. علاوه بر این ، عواملی مانند تفاوت منطقه ای زیاد در میزان عفونت و اقدامات احتیاطی مختلف خطر ، یعنی اقدامات محافظتی ، در مناطق مورد بررسی وجود دارد. Sandra Ciesek ، نویسنده اصلی این مطالعه ، همچنین می گوید که اگر شیوع عفونت بیشتر از اواخر تابستان باشد ، باید این مطالعه تکرار شود.

مطالعات آنتی بادی متناقض است

در اصل ، تعداد کمی از عفونت ها توسط کودکان گزارش می شود ، که با مطالعات آنتی بادی توسط مرکز تحقیقات بهداشت آلمان و محیط زیست مغایرت دارد. این مطالعه نشان می دهد که در ژانویه و ژوئن سال 2020 ، آنتی بادی در 12000 نمونه خون از 0 تا 18 سال در 0.87 of از افراد مورد بررسی قرار گرفت. این مقدار 6 برابر بیشتر از ارزش کودکان در منطقه گزارش شده است که به Covid-19 آلوده شده اند. به نظر نمی رسد سن و جنسیت تفاوت مهمی ایجاد کند ، حتی اگر این نسبت در بین 7 تا 18 سال کمی بیشتر از 0 تا 6 سال باشد ، در اینجا به منبع می رود. بنابراین تعداد کودکان آلوده بسیار بیشتر از گزارش شده است. مطالعه دیگری تایید کرد که سطح آنتی بادی در خون بزرگسالان چهار برابر بیشتر از آن است که به صورت عمومی گزارش شده است.

اگر این نتایج به مقادیر بروز ترجمه شود ، می توان دریافت که ، طبق این مطالعه ، احتمال ابتلا در نوجوانان 10 تا 19 ساله حتی به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین برای تمام گروه های سنی است - همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است. اگرچه زیر رشد متوسط در کودکان باقی مانده است ، اما در اینجا نیز به طور قابل توجهی همگراست.

از این یافته ها می توان نتیجه گرفت که احتمال عفونت در کودکان به همان اندازه بزرگسالان است: کریستین درستن ، ویروس شناس ، پیش از این و در یکی از مطالعات خود این موضوع را یافته بود. نمودار بالا حتی نشان می دهد که نوجوانان بیشتر از میانگین جمعیت مسری هستند.

این برای کل جمعیت به چه معناست؟

اگر این ارزیابی صحیح بود ، هنوز این س remainsال باقی مانده است که چقدر ممکن است کودک افراد دیگری را ، چه کودک و چه بزرگسال ، آلوده کند تا واکنش های احتمالی به نتایج را آغاز کند. نظرسنجی مشخص ما در مورد باز یا بسته بودن مدارس نشان داده است که والدین در اینجا ترجیحات بسیار متفاوتی دارند. (نظر سنجی).

و این به معنای خلاصه چیست؟

این نتایج را می توان به شرح زیر خلاصه کرد: رویکردهای مختلف تحقیق منجر به نتایج بسیار متفاوتی می شود ، هنوز هیچ پایه مطمئنی وجود ندارد و منحنی عفونت در بزرگسالان و کودکان ، بزرگ و کوچک در هفته های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. حتی کودکان کوچکتر نیز معمولاً فقط چند هفته از پیشرفت کلی عقب هستند - تعداد (ظاهرا) کمتر عفونت ها ممکن است به این دلیل باشد که علائم کمتری را نشان می دهند.

مروری با خلاصه ای از مطالعات بیشتر در اینجا موجود است.

فاعل، موضوع

مقالاتی در این زمینه