در حال حاضر با آن سرما کمی در خانه هستید؟

الزامات ایالت های فدرال برای مدارس و مراکز مهد کودک

شما با بچه ها در پارک هستید و به مسافرت می روید. همه هنوز در نیمه راه آرام هستند. اما همه چیز در پاییز دوباره روی حیله و تزویر ایجاد می شود: اگر فرزند من سرما بخورد چه می کنید؟ یعنی شما باید در خانه بمانید؟ در اینجا می توانید قوانین ایالت های فدرال منفرد را پیدا کنید. بنابراین شما می دانید که وقتی بینی شما صبح شروع به حرکت می کند ، چه انتظاری داشته باشید.

در حال حاضر با آن سرما کمی در خانه هستید؟

در حالی که هنوز از آخرین روزهای گرم برای یک سفر با هم استفاده می کنید ، اما پاییز با تمام خطرات بیماری همه گیر منتظر است. ما می دانیم که این باعث ایجاد استرس زیادی در هنگام کار عادی می شود. به همین دلیل است که ما از ویراستاران ElternHotline نیازهای همه ایالت های فدرال را خلاصه کرده و آنها را به هم پیوند داده ایم.

برخی از ایالت های فدرال حتی اسناد PDF را با اینفوگرافی شفاف برای چاپ ارائه می دهند. وضعیت خود را در یک مرور کلی پیدا کنید ، هوشمند شوید - و از آنجایی که برای آمدن در این زمینه کمی بهتر آماده شده اید.

 

بادن-وورتمبرگ

 

اینفوگرافیک را می توانید در اینجا پیدا کنید.

 

بایرن

یک سیستم 3 مرحله ای در بایرن اعمال می شود. مقامات محلی بهداشت تصمیم می گیرند که کدام سطح در حال حاضر قابل استفاده است.

اطلاعات مربوط به والدین را می توانید در اینجا بیابید.

 

برلین

 

اینفوگرافیک را می توانید در اینجا پیدا کنید.

 

براندنبورگ

 

می توانید برگه اطلاعات را در اینجا پیدا کنید.

 

برمن

 

اطلاعات مربوط به سرپرستان قانونی را می توانید در اینجا پیدا کنید.

 

هامبورگ

 

اینفوگرافی را برای والدین می توانید در اینجا پیدا کنید.

 

هسن

 

اینفوگرافی را برای والدین می توانید در اینجا پیدا کنید.

 

مکلنبورگ-پامرانیا غربی

 

اینفوگرافی را برای والدین می توانید در اینجا پیدا کنید.

 

نیدرزاکسن

 

در اینجا س theالات و جوابهای والدین آورده شده است.

 

نوردراین-وستفالن

 

می توانید اطلاعات والدین را در اینجا پیدا کنید.

 

راینلاند-فالتس

 

می توانید اطلاعات مربوط به والدین را در اینجا بیابید.

 

زارلند

 

پاسخ های شروع مدرسه را می توانید در اینجا بیابید.

 

زاکسن

 

اینفوگرافیک را می توانید در اینجا پیدا کنید.

 

زاکسن-آنهالت

 

اینفوگرافیک را می توانید در اینجا پیدا کنید.

 

شلسویگ-هولشتاین

اینفوگرافیک را می توانید در اینجا پیدا کنید.

 

تورینگیا

اینفوگرافیک را می توانید در اینجا پیدا کنید.

 

مشارکت در دفتر خانه با کودکان یک چالش بزرگ است. نحوه مقابله با این مسئله را می توانید در مقالات ما برای والدین مهد کودک یا کودکان دبستانی بیابید. در کرونا ممکن است هر هفته مطلع شوید که آیا چیزی در مقررات ایالت شما تغییر کرده است یا خیر. (کرونا-چه-من-هستم).

فاعل، موضوع

مقالاتی در این زمینه