و هر ساله مارموت سلام می کند: عید پاک در بخشی از قفل - قسمت 2:

کدام آیین نامه در حال حاضر لازم الاجرا است؟

همانطور که در قسمت اول توضیح داده شد ، قوانین تقریباً روزانه تغییر می کنند و به سختی می توان پیگیری کرد و دانست دقیقاً کدامیک از قوانین در حال حاضر در منطقه یا ایالت معتبر هستند. در اینجا یک نگاه اجمالی کوتاه است.

و هر ساله مارموت سلام می کند: عید پاک در بخشی از قفل - قسمت 2:

کدام آیین نامه در حال حاضر لازم الاجرا است؟

در اصل ، قفل جزئی تقریباً در همه کشورها شدیدتر شد و تا 18 آوریل ، در برخی کشورها تا 24 آوریل ادامه یافت. ما توصیه می کنیم نگاهی به Corona-what-may-I می اندازند ، مقررات فعلی برای هر 16 ایالت فدرال وجود دارد که ما نیز سعی می کنیم آنها را به روز نگه داریم..

یک مرور اجمالی مختصر:

اساساً ، هر 16 ایالت فدرال مقررات مختلفی دارند و اغلب مقررات مختلفی در منطقه یا منطقه شهری اعمال می شود ، بسته به اینکه مقادیر بروز چقدر زیاد است.

به ویژه در ایالت های شهر ، در حال حاضر یک ممنوعیت شب ممنوع بین ساعت 9 یا 10 شب تا 5 صبح وجود دارد.

در اکثر موارد ، تماس هنوز به 5 نفر از حداکثر دو خانوار محدود می شود ، اما در تعدادی از کشورها حداکثر برای یک نفر دیگر محدودیت وجود دارد. معمولاً کودکان تا یک سن خاص (معمولاً 14 سال) محاسبه نمی شوند - با این حال ، تفاوت های جداگانه ای وجود دارد.

در ایام عید پاک مقررات خاصی در ایالات مختلف فدرال وجود دارد. بازدید از نمایشگاه عید پاک معمولاً مجاز است ، به شرطی که مفهوم بهداشتی وجود داشته باشد.

بعد از تعطیلات عید پاک در مراکز مهد کودک و مدارس چه اتفاقی می افتد؟

طبق وضعیت فعلی ، مقررات قبلی تقریباً در همه کشورها حتی پس از تعطیلات عید پاک باقی خواهد ماند ، اما آنها کاملاً متفاوت هستند. در اینجا نیز توصیه می کنیم نگاهی به مقررات خاص کشور در صفحه Corona-what-may-I داشته باشید. (کرونا-چه-من-هستم).

فقط در برلین یک تغییر اساسی وجود دارد: در اینجا مراکز مراقبت های روزانه از پنجشنبه آینده (8 آوریل) دوباره وارد عمل اضطراری می شوند ، یعنی فقط فرزندان والدین تنها ، والدین در حرفه های مربوط به مراقبت یا اگر از نظر آموزشی مجاز باشند در مهد کودک شرکت کنید.

در صورت ایجاد تغییر در هفته آینده شما را مطلع خواهیم کرد.

فاعل، موضوع

مقالاتی در این زمینه