کلاس Abitur 2021 - نگرانی در مورد آینده

مقاله موسسه تحقیقات استخدام فروم (18 مارس 2021)

این مقاله نگرانی از آینده و استرس روانی ناشی از کرونا را توصیف می کند و بینشی از دنیای جوانان را ارائه می دهد.

کلاس Abitur 2021 - نگرانی در مورد آینده

در مطالعه حاضر "گرایش حرفه ای: انتخاب شغل و تحصیل" ، جوانان در بهار 2020 و پاییز 2020 مورد بررسی قرار گرفتند. این جوانان اظهار داشتند که از نظر عملکرد مدرسه در پاییز 2020 کمی احساس امنیت بیشتری نسبت به بهار 2020 دارند و مبادله مدارس به طور منظم تری انجام می شود. از یک طرف ، این ممکن است به دلیل بهبود ارائه آنلاین توسط مدارس باشد و از سوی دیگر ، این واقعیت است که محدودیت هایی که به عنوان فشار آور تلقی می شوند ، کاهش یافته است. با این وجود ، پاسخ ها نشان می دهد که نگرانی در مورد آینده و استرس روانی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. قالب دیجیتال مشاوره و جهت گیری شغلی را دشوارتر می کند و امتحانات دیپلم دبیرستان که در آینده برگزار می شوند تنش بیشتری ایجاد می کنند. علاوه بر این ، نابرابری اجتماعی با افزایش سن افزایش می یابد. دانش آموزان مدرسه ای که سابقه مهاجرت دارند یا از خانواده هایی با تحصیلات ضعیف هستند ، به ویژه تحت تأثیر قرار می گیرند. این مطالعه کمپین های اطلاعاتی هدفمند و تعدیل BAföG را برای حمایت بهتر از جوانان در شرایط فعلی پیشنهاد می کند.

مقاله کامل ، شامل گرافیک: https://www.iab-forum.de/der-abiturjahrgang-2021-in-zeiten-von-corona-zukunftssorgen-und-psychische-lösungen-haben-zu/

فاعل، موضوع

مقالاتی در این زمینه