Klasa maturalna 2021 - obawy o przyszłość

Artykuł Forum Instytutu Badań nad Zatrudnieniem (18.03.2021)

Ten artykuł opisuje obawy o przyszłość i stres psychiczny wywołany przez Coronę oraz daje wgląd w świat młodych ludzi.

Klasa maturalna 2021 - obawy o przyszłość

W obecnym badaniu "Orientacja zawodowa: wybór kariery i studiów" młodzież była badana wiosną 2020 roku i jesienią 2020 roku. Młodzi ludzie stwierdzili, że jesienią 2020 r. czuli się nieco pewniej, jeśli chodzi o wyniki w nauce, niż wiosną 2020 r. i że wymiany szkolne odbywały się bardziej regularnie. Z jednej strony może to wynikać z poprawy jakości usług online oferowanych przez szkoły, a z drugiej - ze złagodzenia ograniczeń, które były postrzegane jako uciążliwe. Z odpowiedzi wynika jednak, że znacznie wzrosły obawy o przyszłość i obciążenia psychiczne. Cyfrowy format utrudnia doradztwo zawodowe i orientację, a zbliżające się egzaminy maturalne dodatkowo potęgują napięcie. Ponadto nierówności społeczne zwiększają się wraz z wiekiem; szczególnie dotknięte są nimi uczniowie ze środowisk migracyjnych lub z rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji edukacyjnej. Badanie sugeruje ukierunkowane kampanie informacyjne i dostosowanie BAföG, aby lepiej wspierać młodych ludzi w obecnej sytuacji.

Pełny artykuł wraz z grafiką: https://www.iab-forum.de/der-abiturjahrgang-2021-in-zeiten-von-corona-zukunftssorgen-und-psychische-belastungen-nehmen-zu/

Tematyka

Artykuły na ten temat