بستن کفش بسیار آسان است

در 5 مرحله به الگوی ورزشی خود برای بستن کفش بروید

فقط با 5 مورد کودک شما می تواند به راحتی الگوی خود را برای بستن کفش ایجاد کند. و در این فرایند چیزی برای زندگی یاد می گیرد. عالیه؟ سپس روی کفش هایت ، ست شو ، برو!

بستن کفش بسیار آسان است

شما به این نیاز دارید:

اینطور پیش می رود:

  1. کفش مخصوص کودکان را روی مقوا قرار دهید و آن را با مداد مشخص کنید و کف آن را از روی مقوا جدا کنید. می توانید از قیچی یا سوراخ سوراخ سوراخ هایی که بندها از طریق آن نخ می شوند استفاده کنید (به تصویر نمونه ما مراجعه کنید). این کار توسط یک بزرگسال انجام می شود ، زیرا خطر آسیب دیدن کودکان وجود دارد! اکنون کفش به دلخواه شما رنگ می شود. در آخرین مرحله ، نخ از سوراخ ها کشیده می شود (نگاه کنید به تصویر نمونه)

اکنون هیچ چیزی مانع بستن کفش نمی شود. تمرین با یک شعار کوتاه حتی بیشتر سرگرم کننده است: "موش خانه می سازد ، در خانه می چرخد و دوباره بیرون می آید.

چه چیز دیگری مهم است:

برای اینکه کودک خود را بیش از حد تحمیل نکنید ، بهترین سن چهار سالگی است ، زیرا در این مرحله مهارت های حرکتی خوب تا حدی پیشرفت کرده اند که کودک شما می تواند این کار را مدیریت کند. به خاطر داشته باشید که همه کودکان با سرعت های مختلف رشد می کنند. این بدان معنی است که ممکن است کودکانی باشند که در سه سالگی بستن کفش را آسان می دانند ، در حالی که دیگران این کار را فقط کمی قبل از تولد پنج سالگی خود یاد می گیرند.

این دستورالعمل ها به شما کمک می کند تا کودک خود را با بستن کفش به روشی بازیگوشانه آشنا کنید. و به یاد داشته باشید: تمرین کامل می کند!

فاعل، موضوع

مقالاتی در این زمینه