مثل همپلز زیر مبل؟

به این ترتیب کودکان با توجه به سن خود می توانند در خانه کمک کنند

هرچه دست بیشتر کمک کند ، میز شام با سرعت بیشتری تمیز می شود. هنر عالی این است که کودک شما مهارت و ترجیحاً زود هنگام کار را ایجاد کند. این آسان نیست ، اما چند ترفند می تواند کمک کند. منتظر مزایای بسیار بیشتر از مرتب کردن منزل خود باشید.

مثل همپلز زیر مبل؟

کمک به فرزندتان در خانه چه مزایایی دارد؟

چه مزایایی دارد

اگر کودک شما در خانه کمک می کند

؟

 

این مزایا گسترده است:

این مزایا گسترده است:

 

اگر کارهای منظم خانه انجام شود ، کودک یاد می گیرد پاداش های خود را به تأخیر بیندازد. به عنوان مثال ، هنگامی که کودکان ابتدا ماشین ظرفشویی را تمیز می کنند و سپس بازی می کنند ، می آموزند: "کار اول است ، سپس سرگرم کننده!" این توانایی به تأخیر انداختن پاداش تأثیر عمده ای در موفقیت بعدی فرزند شما در زندگی دارد (پاداش معوق). به این ترتیب ، کودکان نظم و انضباط بیشتری پیدا می کنند و بعداً در جهت رسیدن به اهداف خود مانند نمره خوب در مدرسه تلاش می کنند.

اگر کارهای منظم خانه انجام شود ، کودک یاد می گیرد پاداش های خود را به تأخیر بیندازد

. به عنوان مثال ، هنگامی که کودکان ابتدا ماشین ظرفشویی را خالی می کنند و سپس بازی می کنند ، می آموزند:

"

ای

اولین

می آید

کار کن ، پس لذت! "

این توانایی برای

ب

(پاداش معوق) تأثیر زیادی در موفقیت آینده فرزند شما در زندگی دارد

s به این ترتیب ، کودکان نظم و انضباط بیشتری پیدا می کنند و بعداً در جهت رسیدن به اهداف خود مانند نمره خوب در مدرسه تلاش می کنند.

کودکان در هر سنی را که دارای وظایف متناسب با سن هستند ، قرار دهید

کودکان در هر سنی را که دارای وظایف متناسب با سن هستند ، قرار دهید

 

هرچه کودکان زودتر کمک کنند ، بهتر! به ویژه کودکان کوچکتر مشتاق کمک هستند. با استفاده از کنجکاوی و ذوق عملی آنها می توانید آنها را با کارهای کوچک درگیر کنید. کمک به انسان احساس وحدت در خانواده ایجاد می کند و بنیان را برای کودکان و جوانان ایجاد می کند تا بعداً کارهای طبیعی تری را بر عهده بگیرند.

هرچه کودکان زودتر کمک کنند ، بهتر!

به ویژه کودکان کوچکتر مشتاق کمک هستند. با استفاده از کنجکاوی و ذوق عملی آنها می توانید آنها را با کارهای کوچک درگیر کنید.

کمک کردن در خانواده چیزی ایجاد می کند

احساس می کنیم

و بنیان را برای کودکان و جوانان ایجاد می کند تا بعداً کارهای طبیعی تر را انجام دهند.

 

از حدود دو تا چهار سالگی شروع می شود ، کودکان می توانند اولین اقدامات کوچک را انجام دهند. به عنوان مثال:

آغاز شده

سن

در باره

دو تا چهار

بچه ها سالها می توانند اولین قدم های کوچک را در کارها بردارند. به عنوان مثال:

 

فقط مهم است که کودک شما با اشیا dangerous خطرناک یا مایعات تماس نگیرد.

فقط مهم است که کودک شما با اشیا dangerous خطرناک یا مایعات تماس نگیرد

.

 

اگر کودک شما در سن دبستان یا بیشتر است ، او همچنین می تواند کارهای پیچیده تری را بر عهده بگیرد. در اینجا چند مثال وجود دارد:

آیا فرزند شما در حال حاضر است

سن دبستان یا بالاتر ،

همچنین می تواند کارهای پیچیده تری را به عهده بگیرد. در اینجا چند مثال وجود دارد:

 

به ویژه کودکان بزرگتر وقتی "کارها مرتب می شوند" آن را دوست ندارند. این باعث ایجاد دفاعی در آنها می شود. اگر توزیع وظایف در یک سطح مساوی و بر اساس علایق آنها انجام شود ، سود جوانان بیشتر می شود. اگر خواهر و برادر یا خویشاوندان و نه والدین نقش دستیار کارآموز را داشته باشند ، در اینجا نیز می تواند مفید باشد.

مخصوصاً بچه های بزرگتر

آن را دوست دارم

به هیچ وجه اگر وظایف باشد

"سفارش" شود

. این باعث ایجاد دفاعی در آنها می شود. بیشتر حرفه ای تر

حیوانات نوجوانان اگر

توزیع وظیفه در سطح چشم و خود شما انجام می شود

بر

منافع آنها

جهت دار.

اینجا

ر

اگر والدین نباشند نیز می تواند مفید باشد

خواهر و برادر یا بستگان نقش

یادگیری

یاور

گرفتن

 

از تمیز کردن شیشه تا مرتب تر: ترفندها و نیرنگ ها

از لعاب به

متر

پاک کننده

:

ترفندها و ترفندها

 

اگر شما ، به عنوان مادر یا پدر ، خودتان الگویی هستید و کارهای خانه را با آرامش انجام می دهید ، به فرزند خود می گویید که کارهای خانه مجازات نیست ، بلکه چیزی است که بخشی از زندگی است و حتی می تواند سرگرم کننده باشد. کودکان کوچک به ویژه از آنچه والدین به آنها نشان می دهند تقلید می کنند. به عنوان مثال ، کودکان بلافاصله متوجه می شوند که فقط یکی از والدین خانه را تحویل می گیرد و سپس معتقدند که این فقط "تجارت مرد" است یا فقط "تجارت زن" است. در اینجا ، به عنوان یک والدین ، می توانید مثالی بزنید که کل خانواده از خانواده مراقبت می کنند. این همچنین بدان معنی است که دختران و پسران باید به طور مساوی در کارهای خانه شرکت کنند.

اگر شما به عنوان مادر یا پدر هستید

خودش الگویی است

و کارهای خانه را با آرامش انجام دهید ، این را به فرزند خود منتقل می کنید: کارهای خانه مجازات نیست ، بلکه چیزی است که بخشی از زندگی است و حتی می تواند سرگرم کننده باشد.

کودکان کوچک به ویژه از آنچه والدین به آنها نشان می دهند تقلید می کنند. به عنوان مثال ، کودکان بلافاصله متوجه می شوند که فقط یکی از والدین خانه را تحویل می گیرد و سپس معتقدند که این فقط "تجارت مرد" است یا فقط "تجارت زن" است.

در اینجا ، به عنوان یک والدین ، می توانید مثالی بزنید که کل خانواده از خانواده مراقبت می کنند.

این همچنین بدان معنی است که دختران و پسران باید به طور مساوی در کارهای خانه شرکت کنند.

 

علاوه بر این ، مهم این است که کودک خود را مرحله به مرحله با کارهای خانه آشنا کنید و هنگامی که کاری خوب کار کرد ، بارها و بارها از او تعریف کنید. در عین حال ، اگر به کودک خود اجازه دهید "زمان آموزش" داشته باشد ، مفید خواهد بود. رم نیز در یک روز ساخته نشد و کودکان به زمان نیاز دارند تا به کارهای خود عادت کنند. یک کودک 7 ساله ممکن است به اندازه یک بزرگسال کاملاً تمیز و تمیز کف نباشد ، اما تمرین آن را عالی می کند.

همچنین مهم است که از فرزند خود مراقبت کنید

قدم به قدم

شما را با کارهای خانه آشنا کنید ، همیشه وقتی چیزی خوب کار کرد ستایش کنید. در عین حال ، اگر به کودک خود اجازه دهید "زمان آموزش" داشته باشد ، مفید خواهد بود. رم نیز در یک روز ساخته نشد و کودکان به زمان نیاز دارند تا به کارهای خود عادت کنند.

یک کودک 7 ساله ممکن است به اندازه یک بزرگسال کاملاً تمیز و تمیز کف نباشد ، اما تمرین آن را عالی می کند.

 

وظایف را نشان می دهد و موفقیت ها را جشن می گیرد ، به عنوان مثال در یک کلیپ بورد ، همانطور که در اینجا ارائه می دهیم. این امر منجر به این می شود که کودک احساس کند که چیزی ایجاد می کند و احساس موفقیت دارد.

وظایف را نشان می دهد و موفقیت ها را جشن می گیرد

، به عنوان مثال در کلیپ بورد ، همانطور که در اینجا معرفی می کنیم. این امر منجر به این می شود که کودک احساس کند که چیزی ایجاد می کند و احساس موفقیت دارد.

 

نتیجه گیری: اگر فرزند شما در امور خانه کمک کند ، مزایایی برای کل خانواده دارد. حتی اگر کودکان در آغاز به "مرحله آموزش" احتیاج داشته باشند یا گاهی اوقات احساس ناراحتی می کنند و احساس نمی کنند ، اگر با صبر و تشویق تشویق کنید در اینجا ارزش دارد. این امر در عزت نفس فرزند شما تأثیر مثبت دارد و در عین حال باعث آرامش خانوادگی می شود.

نتیجه:

وقتی کودک شما در خانه کمک می کند ، کل خانواده از مزایای آن بهره مند می شوند. حتی اگر کودکان در آغاز به "مرحله آموزش" احتیاج داشته باشند یا گاهی اوقات احساس ناراحتی می کنند و احساس نمی کنند ، اگر با صبر و تشویق تشویق کنید در اینجا ارزش دارد. این امر در عزت نفس فرزند شما تأثیر مثبت دارد و در عین حال باعث آرامش خانوادگی می شود.

 

 

از این مقاله لذت بردید؟ سپس نگاهی به دستورالعمل های صنایع دستی ما برای کودکان بیندازید یا در مورد 6 آداب و رسوم برای کودکان که به صلح خانوادگی کمک می کنند ، آگاه شوید. (تشریفات برای کودکان).

از این مقاله لذت بردید؟ سپس نگاهی به دستورالعمل های صنایع دستی ما برای کودکان بیندازید یا در مورد 6 اطلاعات بیشتری کسب کنید

تشریفات برای کودکان

که به صلح خانوادگی کمک می کنند.

 

فاعل، موضوع

مقالاتی در این زمینه