هرج و مرج نظارتی در مدارس: مدارس تا پایان ژانویه تعطیل هستند - یا خیر

به روزرسانی آیین نامه های دروس مدرسه اکنون بصورت آنلاین (وضعیت: 8.1.2021 ، ساعت 21 شب)

در نگاه اول ، صدراعظم فدرال و نخست وزیران ایالت های فدرال روز سه شنبه در مورد یک آیین نامه روشن تصمیم گرفتند: "مدارس تا پایان ژانویه بسته خواهند شد". اما اندکی بعد همه اینها دیگر کاربردی نداشتند و اولین کشورها مقررات مختلف و خود را معرفی کردند. در اینجا ما یک نمای کلی از وضعیت فعلی همه کشورها ارائه می دهیم.

هرج و مرج نظارتی در مدارس: مدارس تا پایان ژانویه تعطیل هستند - یا خیر

تعطیلی مدرسه یا نه؟

در اینجا ما آیین نامه های ایالت های فدرال را خلاصه می کنیم (وضعیت: 8.1.2021 ، ساعت 21)

بادن-وورتمبرگ

مدارس ابتدایی: مدارس فعلاً بسته خواهند ماند. بادن-وورتمبرگ قصد دارد بسته به بیماری همه گیر ، از 18 ژانویه مراکز مهد کودک و مدارس را بازگشایی کند.

مدارس متوسطه: تدریس در کلاس برای دانش آموزان دبیرستان تا پایان ژانویه به حالت تعلیق در می آید. آموزش از راه دور ارائه می شود. برخلاف کلاسهای ابتدایی و پایانی ، ظاهراً هیچ شرطی برای مدارس متوسطه برای بازگشایی مدارس از 18 ژانویه وجود ندارد. مدارس به صورت فردی تصمیم می گیرند که آیا کلاسهای نهایی علاوه بر آموزش از راه دور ، باید به صورت حضوری نیز برگزار شود تا آنها بتوانند برای امتحانات آماده شوند.

بایرن

مدارس ابتدایی: در ابتدا هیچ کلاس حضوری در دبستان تا 29 ژانویه 2021 برگزار نمی شود. تعطیلات کارناوال لغو می شود ، گزارش های موقت در 5 مارس وجود دارد

مدارس متوسطه: در ابتدا تا 29 ژانویه 2021 هیچ آموزش حضوری در مدارس متوسطه وجود نخواهد داشت. تعطیلات کارناوال لغو می شود ، گزارش های موقت در 5 مارس وجود دارد. آیین نامه های ویژه ای برای کلاس های نهایی وجود دارد و امتحانات نهایی به تعویق می افتد.

برلین

مدارس ابتدایی: از 8 ژانویه 2021 ، ساعت 6 بعد از ظهر ، مدارس ابتدایی تا 24 ژانویه ، 21 به آموزش از راه دور ادامه می دهند.

مدارس متوسطه: از تاریخ 8 ژانویه 2021 ، ساعت 6 بعد از ظهر ، باید از دوشنبه هفته آینده فقط برای کلاس های پایانی 10 ، 12 و 13 یک پیشنهاد حضور (بدون حضور اجباری) با حداکثر نیم کلاس در مدارس متوسطه وجود داشته باشد. برای همه دانشجویان دیگر ، آموزش از راه دور تا 24 ژانویه 2021 ادامه خواهد داشت.

براندنبورگ

مدارس ابتدایی: در مدارس ابتدایی ابتدا تا 22 ژانویه خواهد بود. کلاسهای حضوری برگزار نکنید.

مدارس متوسطه: تا پایان ژانویه ، کلاسهای حضوری دانش آموزان در مدارس متوسطه حداقل تا 22.1 خواهد بود. در معرض قرار گرفتن مقررات ویژه ای برای کلاسهای فارغ التحصیلی و مدارس با نیازهای ویژه وضع خواهد شد.

برمن

مدارس ابتدایی: در هفته یازدهم ژانویه هفته انتقال وجود دارد: کلاس های 1 تا 6 می توانند در کلاس های حضوری شرکت کنند ، اما حضور اجباری تا پایان ماه به حالت تعلیق در می آید. با این وجود شرکت در کلاس برای پایه های 1 تا 6 توصیه می شود.

مدارس متوسطه: از 11 ژانویه ، تغییر در آموزش حضوری و از راه دور برای کلاس های 7 تا 9 برنامه ریزی شده است. مقررات ویژه ای برای کلاسهای فارغ التحصیلی در نظر گرفته خواهد شد.

هامبورگ

مدارس ابتدایی: در دبستان در ابتدا هیچ آموزش حضوری وجود ندارد ، اما آموزش از راه دور.

مدارس متوسطه: تدریس در کلاس برای دانش آموزان دبیرستان تا پایان ژانویه به حالت تعلیق در می آید. مقررات ویژه ای برای کلاسهای فارغ التحصیلی در نظر گرفته خواهد شد.

هسن

مدارس ابتدایی: در ابتدا هیچ آموزش حضوری در دبستان وجود نخواهد داشت.

مدارس متوسطه: آموزش کلاسهای دانش آموزان دوره متوسطه تا پایان ژانویه به حالت تعلیق در می آید. برای کلاسهای آخر مقررات ویژه ای مانند درسهای حضوری وجود دارد.

مکلنبورگ-پامرانیا غربی

مدارس ابتدایی: در ابتدا هیچ آموزش حضوری در دبستان وجود نخواهد داشت. کلاسهای حضوری از 18 ژانویه برنامه ریزی می شود ، زمانی که مقدار بروز در یک منطقه یا یک منطقه شهری زیر 50 است.

مدارس متوسطه: در ابتدا هیچ آموزش حضوری در مدارس متوسطه وجود نخواهد داشت. اگر مقادیر کمتر از 50 در یک منطقه یا یک منطقه شهری باشد ، از کلاسهای 5 تا 6 انتظار می رود از 18 ژانویه شهریه حضوری دریافت کنند. کلاسهای پایانی از این قاعده مستثنی هستند و انتظار می رود که از 11 ژانویه کلاسهای حضوری مجدداً دریافت کنند.

نیدرزاکسن

مدارس ابتدایی: در ابتدا هیچ آموزش حضوری در دبستان وجود نخواهد داشت. کودکان مطالبی را برای یادگیری دریافت می کنند. مراقبت های اضطراری ارائه می شود. از 18 ژانویه ، دانش آموزان مدارس ابتدایی و ویژه به یک مدل جایگزین روی می آورند و در کلاسهای تقسیم شده تدریس می شوند.

مدارس متوسطه: تدریس در کلاس برای دانش آموزان دبیرستان تا پایان ژانویه به حالت تعلیق در می آید. مقررات ویژه ای برای کلاسهای فارغ التحصیلی در نظر گرفته خواهد شد.

نوردراین-وستفالن

مدارس ابتدایی: در ابتدا هیچ آموزش حضوری در دبستان وجود نخواهد داشت.

مدارس متوسطه: تدریس در کلاس برای دانش آموزان دبیرستان تا پایان ژانویه به حالت تعلیق در می آید. مقررات ویژه ای برای کلاسهای فارغ التحصیلی در نظر گرفته خواهد شد. امتحانات و امتحانات در پایه های Q1 و Q2 و همچنین در پایه های 12 و 13 در دبیرستان های حرفه ای و در پایه های آخر امکان پذیر است.

راینلاند-فالتس

مدارس ابتدایی: در ابتدا هیچ آموزش حضوری در دبستان وجود نخواهد داشت. اگر شرایط عفونت اجازه می دهد ، کلاسها باید از اوایل 25 ژانویه دوره های متناوب را شروع کنند.

مدارس متوسطه: تدریس در کلاس برای دانش آموزان دبیرستان تا پایان ژانویه به حالت تعلیق در می آید. اگر شرایط عفونت اجازه می دهد ، کلاسهای 5 و 6 باید از 25 ژانویه دروس متناوب را شروع کنند. از 18 ژانویه ، کلاسهای فارغ التحصیلی این امکان را دارند که هفته ای دو بار در کلاسها شرکت کنند. اگر شرایط عفونت اجازه می دهد ، کلاسهای 5 و 6 باید از 25 ژانویه دروس متناوب را شروع کنند.

زارلند

مدارس ابتدایی: در ابتدا هیچ آموزش حضوری در دبستان وجود نخواهد داشت.

مدارس متوسطه: تدریس در کلاس برای دانش آموزان دبیرستان تا پایان ژانویه به حالت تعلیق در می آید. مقررات ویژه ای برای کلاسهای فارغ التحصیلی در نظر گرفته خواهد شد ؛ آنها باید از 11 ژانویه به کلاسهای حضوری مبهم مراجعه کنند. برای کلاسهای فارغ التحصیلی وجود دارد

زاکسن

مدارس ابتدایی: در ابتدا هیچ آموزش حضوری در دبستان وجود نخواهد داشت.

مدارس متوسطه: تدریس در کلاس برای دانش آموزان دبیرستان تا پایان ژانویه به حالت تعلیق در می آید. کلاس ها از 18 ژانویه به صورت حضوری برگزار می شود.

زاکسن-آنهالت

مدارس ابتدایی: در ابتدا هیچ آموزش حضوری در دبستان وجود نخواهد داشت.

مدارس متوسطه: تدریس در کلاس برای دانش آموزان دبیرستان تا پایان ژانویه به حالت تعلیق در می آید. مقررات ویژه ای برای کلاسهای فارغ التحصیلی در نظر گرفته خواهد شد.

شلسویگ-هولشتاین

مدارس ابتدایی: در ابتدا هیچ آموزش حضوری در دبستان وجود نخواهد داشت.

مدارس متوسطه: تدریس در کلاس برای دانش آموزان دبیرستان تا پایان ژانویه به حالت تعلیق در می آید. از 11 ژانویه انتظار می رود که کلاسهای فارغ التحصیلی فرصتهای یادگیری و آمادگی رو در رو داشته باشند.

تورینگیا

مدارس ابتدایی: در ابتدا هیچ آموزش حضوری در دبستان وجود نخواهد داشت.

مدارس متوسطه: تدریس در کلاس برای دانش آموزان دبیرستان تا پایان ژانویه به حالت تعلیق در می آید. مقررات ویژه ای برای کلاسهای فارغ التحصیلی در نظر گرفته خواهد شد.

فقط جلسات با حداکثر یک نفر دیگر مجاز است - این همیشه در مورد کودکان صدق نمی کند

برخلاف گذشته ، در آینده فقط حداکثر با یک شخص ملاقات خواهید کرد که به خانواده شما تعلق ندارد. این محدودیت عمده ای در مقایسه با آیین نامه قبلی است. اصولاً مقررات ویژه کودکان نیز برداشته شد. آنها هنوز شمارش نشده اند ، این در تاریخ 10.1 اعمال می شود. دیگر اگر هیچ مقررات خاص مربوط به کشور وجود نداشته باشد (به پایین نگاه کنید) این بدان معنی است که در اکثر کشورها کودکان فقط مجاز به ملاقات با یک دوست هستند.

این در مورد کشورها صدق نمی کند:

بادن-وورتمبرگ: کودکان زیر 14 سال محاسبه نمی شوند.

بایرن: کودکان زیر 3 سال محاسبه نمی شوند.

برلین: برای والدین تنها فرزندان آنها تا سن 12 سالگی محاسبه نمی شوند.

برمن: کودکان تا 14 سال محاسبه نمی شوند.

نوردراین-وستفالن: فرزندان خانواده خود شخص دیگر حساب نمی شوند.

شلسویگ-هولشتاین: کودکان زیر 15 سال که اعضای خانواده از آنها مراقبت می کنند و همچنین اقوامی که نیاز به مراقبت دارند از این قانون مستثنی هستند.

زاکسن-آنهالت: جلسات خصوصی به 5 نفر از خانه خودتان و از یک خانه دیگر محدود می شود. کودکان تا 14 سال از این قاعده مستثنی هستند ، یعنی محاسبه نمی شوند.

آیا بچه ها می توانند با دوستانشان ملاقات کنند؟

در آینده ، کودکان فقط اجازه ملاقات با یک دوست را دارند. موارد استثنایی زیر در بادن-وورتمبرگ ، برلین ، برمن ، نوردراین-وستفالن ، زاکسن-آنهالت و شلسویگ-هولشتاین اعمال می شود:

بادن-وورتمبرگ: کودکان زیر 14 سال شامل محدودیت های تماس نمی شوند.

برمن: کودکان تا 14 سال شامل محدودیت های تماس نمی شوند.

نوردراین-وستفالن: فرزندان خانواده خود "شخص دیگر" شامل محدودیت های تماس نمی شوند.

شلسویگ-هولشتاین: كودكان زیر 15 سال كه اعضای خانواده از آنها مراقبت می كنند و همچنین نزدیكانی كه نیاز به مراقبت دارند از این قانون مستثنی بوده و شمرده نمی شوند.

زاکسن-آنهالت: جلسات خصوصی به 5 نفر از خانه خودتان و از یک خانه دیگر محدود می شود. کودکان تا 14 سال از این قاعده مستثنی هستند ، یعنی محاسبه نمی شوند.

 

سایر مقررات با توجه به اطلاعات فعلی هنوز معتبر هستند. ما بخاطر کامل بودن دوباره آنها را در اینجا لیست می کنیم:

مراقبت های اورژانسی در مراکز مهد کودک و مدارس

مراقبت های اضطراری در همه کشورها موجود است. جزئیات مربوط به اینکه چه کسی از مراقبت های اضطراری استفاده می کند توسط Länder تعیین می شود و بنابراین در تصمیم ذکر نشده است. می توانید مقررات ایالت های فدرال را در اینجا بیابید.

بدیهی است که این امر بیش از هر چیز در مورد والدینی که مجبور به کار "عادی" در محل کار خود هستند و / یا بخشی از به اصطلاح مربوط به حوزه مراقبت هستند ، اعمال خواهد شد.

گسترش تعداد روزهای بیماری دوران کودکی

برای والدینی که به دلیل تعطیلی مهد کودک و مدرسه مجبورند از فرزندانشان در خانه مراقبت کنند ، تعداد روزهای به اصطلاح بیماری کودکان 10 ، والدین تنها 20 روز افزایش می یابد. این بدان معناست که در این حالت شرکت بیمه سلامت بخشی از ضرر دستمزد را پوشش می دهد. مبلغ بازپرداخت با کل دستمزد خالص مطابقت ندارد اما کمتر است.

کمک احتمالی بیشتر برای والدین

برخلاف بهار ، این توافق نامه ها حاوی چند عبارت است که هدف آنها سهولت در ترکیب خانواده و کار برای والدین است. با این حال ، می توان بحث کرد که آیا اقدامات پیشنهادی کافی است یا خیر.

از یک طرف ، از کارفرمایان خواسته می شود که دفاتر خانگی را تا حد امکان انعطاف پذیر و امکان پذیر کنند. این پیشنهادات مشکلی برای همه مشاغلی که به هر حال مجبور به تعطیلی هستند نیست. در بسیاری از موارد دیگر این امکان پذیر نخواهد بود. این واقعیت بیشتر صحیح است زیرا هیچ گونه پرداخت غرامت نامگذاری نشده است و مشخص نیست که آیا می توان این مبلغ را در چارچوب کمک های پل جبران کرد یا خیر. ما در اینجا توضیح داده ایم که برای مقابله با حالت تهاجمی می توانید چه کاری انجام دهید.

بعلاوه ، امکانات اضافی برای والدین فراهم می شود که در دوره ذکر شده مرخصی استحقاقی برای مراقبت از فرزندان خود داشته باشند. پیشنهاد مرخصی استحقاقی مطمئناً برای والدین مفید است. متأسفانه هنوز مشخص نیست که کارفرما چگونه این کار را جبران می کند و هزینه های مربوطه چگونه تأمین می شود.

پس از 31 ژانویه 2021 چه اتفاقی خواهد افتاد؟

مقررات توافق شده در ابتدا تا 31 ژانویه 2021 اعمال می شود. صدراعظم فدرال و نخست وزیران ایالت های فدرال در تاریخ 25 ژانویه تصمیم خواهند گرفت که پس از آن اوضاع چگونه پیش خواهد رفت. اگر گفته های تک تک شرکت کنندگان در کنفرانس مطبوعاتی بعد از جلسه را دنبال کنید ، پس از 31 ژانویه هنوز محدودیت هایی وجود دارد. اینکه کدام یک از آنها باشند ، به میزان عفونت در پایان ژانویه بستگی دارد.

حق حاکمیت

همچنین مهم است که ایالت های فدرال مسئول اجرای خاص هستند و می توانند مقررات را در چارچوب توافق نامه ها منطبق کنند. وب سایت ما Corona-what-may-I اطلاعاتی در مورد سایر مقررات در ایالت های فدرال ارائه می دهد.

فاعل، موضوع

مقالاتی در این زمینه