تحصیل و مطالعه: مشاغل کارآموزی در مدرسه و (تعطیلات) و شرکت

روش دیگر برای آزمایش آنچه که برای شما مناسب است با کارآموزی دانشجویان ، دوره های گرایش شغلی و موارد دیگر است. کارآموزی دانشجویان اکنون در اکثر ایالت های فدرال اجباری است و به مدت 2 یا 3 هفته در کلاس های 7 و / یا 8 انجام می شود. دشواری ها با جستجوی کارآموزی آغاز می شود - جوانان غالباً بدون هیچ گونه تجربه یا دستورالعمل واقعی به دنبال چیزی می روند و آنها داروخانه ها ، مغازه ها یا غرفه های کباب را بیرون می کشند. به غیر از چند زمینه ، مانند پرستاری ، تعداد موقعیت های کارآموزی اغلب کم است. اما چند صفحه وجود دارد که می توانید در آن جستجو کنید. در این زیر مجموعه پورتال شغلی و پیشنهادهای کارآموزی دانشجویی و مشاغل تعطیلات احتمالی را پیدا خواهید کرد

موضوعات مرتبط

مقالاتی در این زمینه