گرایش شغلی و انتخاب شغل

زیر مجموعه "آموزش و مطالعات"

مسیر آموزشی خاصی که کودک شما در آن گام برمی دارد باید به طور خاص به مهارت ها و علایق کودک شما بستگی داشته باشد. اگر علاقه خاصی به چیزی داشته باشد ، بهترین و مهمترین مورد برای علاقه و انگیزه در حین آموزش و موفقیت حرفه ای متعاقب آن است.

گرایش شغلی و انتخاب شغل

اگر کودک شما علاقه مند و با انگیزه باشد ، ممکن است از آنچه کودک شما ناگهان انجام می دهد متعجب شوید. بنابراین کودک خود را به سمت آموزش هایی که او نمی خواهد سوق ندهید! این مورد نیز صدق می کند ، حتی اگر شما به عنوان والدین بسیار مطمئن باشید که این آموزش دقیقاً کار درستی برای فرزند شما است.

گرایش شغلی در واقع باید در مدرسه صورت گیرد: بسته به نوع مدرسه ، گرایش شغلی از کلاس 7 یا 8 در برنامه است. این اجرا متفاوت است و - به نظر من - اکثراً ناموفق است ، زیرا از نیازها و وضعیت معیشتی جوانان به شکلی که عمل می شود چشم پوشی می کند.

با این حال ، در عمل ، گرایش شغلی اغلب فقط زمانی شروع می شود که کودک شما شروع به فکر کردن در مورد آنچه می خواهد بعد از مدرسه انجام دهد. بعضی از کودکان از همان کودکی می دانند که می خواهند پزشک ، داماد یا خلبان شوند. دیگران هنوز بعد از شروع اولین آموزش و یا در صورت لزوم قطع آن ، در مورد آن اطلاعاتی ندارند که آنها از مدرسه فارغ می شوند یا هدف خود را پیدا می کنند. علی رغم ادعاهای خلاف: این کاملاً طبیعی و کاملاً مشکلی است. اجازه ندهید شخص دیگری چیز دیگری به شما بگوید ، چه رسد به اینکه شما را تحت فشار قرار دهد.

در زیر این پیوند ، لیستی از وب سایت هایی را پیدا خواهید کرد که در آنها اطلاعاتی در مورد مشاغل و شرایط ، نمرات و / یا شایستگی هایی که باید برای این حرفه ها به همراه داشته باشید وجود دارد (ارتباط دادن). همچنین به اطلاعات موجود در بخش -> شایستگی ها و نمرات مدارس نیز نگاهی بیندازید.

فاعل، موضوع

مقالاتی در این زمینه