شاگردی یا تحصیل؟

زیر مجموعه "آموزش و مطالعات"

اولین سوال این است که آیا آموزش یا مطالعه دوگانه یا مدرسه محور باید بعد از مدرسه دنبال شود؟ البته که به کدام سمت می تواند برود ، به گواهینامه ترک تحصیل نیز بستگی دارد. اما همیشه روش های مختلفی برای بدست آوردن یا رسیدن به دیپلم دبیرستان وجود دارد. این کار از طریق آموزش شغلی نیز قابل انجام است.

شاگردی یا تحصیل؟

مهم است که کسانی که دوره های شغلی را به پایان رسانده اند ، می توانند گواهی ترک یا کمبود تحصیل در مدرسه را جبران کنند. گواهی ترك مدرسه اغلب پیش شرط انتقال موفقیت آمیز به آموزش یا تحصیل است ، اما جایگزین آموزش حرفه ای نمی شود. این بدان معناست که کسی که گواهی ترک تحصیل خوبی دارد اما دوره کارآموزی یا مدرک تحصیلی خود را به پایان نرسانده است ، ممکن است از کسی که پس از گواهی ترک تحصیل "بد" با موفقیت دوره کارآموزی را گذرانده ، وضعیت بدتری داشته باشد. این اغلب در بحث عمومی از بین می رود. برای بسیاری از شرکت ها ، گزارش مدرسه فقط یک معیار در بین چندین شرکت است و با یک نامه خوب می توانید گواهی نامه نه چندان خوبی را جبران کنید (نگاه کنید به: نامه جلدی). (نامه برنامه).

آموزش یا مطالعه همیشه فقط اولین قدم در زندگی حرفه ای است. پس از آن ، درهای زیادی به روی شما باز است - و سپس می توانید به مشاغل یا صنایع دیگر بروید.

مسیرهای بسیار متفاوتی وجود دارد و اینکه کدام مسیر را می توان طی کرد نیز به گواهی ترک تحصیل بستگی دارد:

 

 

 

 

همانطور که مشاهده کردید ، طیف گسترده ای از گزینه ها وجود دارد تا بتوانید در مورد اینکه کدام مسیر برای شما مناسب است ایده بگیرید ، ما در اینجا چند پیوند برای شما قرار داده ایم.

فاعل، موضوع

مقالاتی در این زمینه