образование и обучение: Училищни стажове и (ваканционни) работни места и Co.

Друг начин да изпробвате това, което ви подхожда, е със студентски стажове, курсове за кариерно ориентиране и много други. Понастоящем студентските стажове са задължителни в повечето федерални щати и се провеждат за 2 или 3 седмици в 7 и / или 8 клас. Трудностите започват с търсенето на стаж - младите хора често биват изпращани да търсят нещо без никакъв опит и никакви реални инструкции и те карат аптеките, магазините или щандовете за кебап. Освен няколко области, като например медицински сестри, броят на стажантските позиции често е малък. Но има няколко страници, където можете да търсите. В тази подкатегория ще намерите портали за работа и предложения за студентски стажове и възможни работни места за ваканция

Свързани теми

Статии по темата