تحصیل و مطالعه: مهارت ها و نمرات مدرسه

منابع / نیازهای شخصی ، علایق ، اشتیاق و صلاحیت هایی که فرد برای آن موضوع می سوزاند ، همیشه بلافاصله مشخص نمی شود. همچنین تعدادی آزمون صلاحیت وجود دارد که می توانید امتحان کنید. در اینجا برخی از پیوندها را برای کمک به شما در یافتن مسیر خود پیدا خواهید کرد.

موضوعات مرتبط

مقالاتی در این زمینه