Em dêûbavan bi hêz dikin

Di jiyana rojane ya malbatê de. Di krîzê de. Ji bo pêşerojek baş.

belaş · bi zanebûn · pirzimanî · bênav

Pirsa me ji me bipirsin!

Agahdarî

Kovar