بهتر است امروز به مدرسه نروید

چگونه دفتر خانه را با فرزند خود به اشتراک بگذارید

مقاله توسط Philipp بر روی 14.09.2020 نوشته شده است.

جدا از برنامه های بهداشتی ضخیم ، چیزهای زیادی در مدرسه چیز جدیدی نیست. در زندگی روزمره احتمال اینکه اتفاقی نیفتد بیشتر است! اما اگر فرزند شما بیمار شود و شما مجبور به کار شوید چه می کنید؟ ناگهان شما باید ارزیابی کنید که آیا می خواهید با پزشک خانواده خود تماس بگیرید یا اینکه کودک می تواند به کلاس برود. ما در مقابله با آن به شما کمک خواهیم کرد.

بهتر است امروز به مدرسه نروید

بیماری همه گیر کرونا وضعیت خاصی است. برنامه های بهداشتی در مدارس ابتدایی اعمال می شود ، اما حفاظت هرگز کامل نیست. به خصوص وقتی کودک شما بیمار است ، اکنون همه چیز کاملاً پیچیده شده است.

  • وقتی فرزندتان بیمار است اما هنوز می خواهد به مدرسه ابتدایی برود ، چه می کنید؟
  • آیا یک سرماخوردگی کافی است تا بتوانید با پزشک خانواده تماس بگیرید؟
  • وقتی فرزندتان بهتر است در خانه بماند چگونه کار را سازمان می دهید؟

در اینجا در ElternHotline تمام اطلاعات ایالت های فدرال را جمع آوری می کنیم تا بتوانید همیشه تحت "Corona-what-may-I" به روز باشید ("Corona-what-am-I"). شما همچنین می توانید مشتاقانه منتظر نمای کلی ما با کلیه قوانینی باشید که توسط وزارتخانه های ایالت های فدرال به طور رسمی صادر شده است.

اگر فرزندم بیمار باشد و بخواهد به مدرسه برود چه می توانم انجام دهم؟

اگر در حال پرورش کودکان دبستانی هستید ، اکنون مسئولیت زیادی بر عهده شماست. اکنون سه آزمایش برای ظن به تاج بسیار مهم است:

  • تب را اندازه بگیرید
  • سرفه را بررسی کنید (آیا سرفه خشک است؟)
  • آیا کودک شما هنوز می تواند غذا یا نوشیدنی را به درستی بچشد؟

اگر فرزند شما هر سه علامت را دارد ، پس بهتر است با پزشک خانواده خود تماس بگیرید. وی در صورت لزوم آزمایش کرونا به شما خواهد گفت. در این مدت فرزند شما در خانه می ماند.

اما اگر کودک شما فقط سرما خورده است - و ممکن است کمی سرفه کند - می توانید او را به مدرسه بفرستید.

امروز وقتی فرزندم بیمار است چگونه می توانم این کار را با کار انجام دهم؟

ابتدا خود را روشن کنید:

  • همچنین انرژی شما در مقطعی تمام خواهد شد. این طبیعی است و برای همه یکسان است.
  • همچنین وقتی از این مسئله آگاه شوید غر زدن نیست ، اما گاهی اوقات ضروری است.
  • شرایط خاص به ویژه طاقت فرسا هستند!

نتیجه گیری: برای کارفرمای خود توضیح دهید که امروز کارهای سازمانی بیشتری دارید. در ابتدا چیزی بیشتر از دفتر خانه وجود ندارد. به عنوان مثال ، شما باید دوباره با معلمان مدرسه صحبت کنید تا فرزند شما بتواند تکالیف خود را انجام دهد. ممکن است مجبور شوید به پزشک خانواده خود مراجعه کنید. البته ، این ایده آل نیست ، اما نمونه برنامه ها و اقدامات بهداشتی نیز نیست.

اگر فرزندم بیمار است و ما در دفتر خانه هستیم چگونه می توانم خودم را سازمان دهم؟

اگر کودک در چنین روزی کمی بیشتر تلویزیون تماشا کند یا با رایانه بازی کند کاملاً خوب است. اگر جلسه مهمی در دفتر خانه خود دارید ، فعلاً کاملاً خوب است.

اگر با هم مشارکت دارید ، از این شرایط برای بحث و گفتگو با هم استفاده کنید. ممکن است همیشه وقتی شخص مقابل در جلسه است نظارت را بر عهده بگیرید؟

برای نتیجه گیری: وقت بگذارید و آنچه را که امروز پیش می آید برای فرزندتان توضیح دهید. در مدرسه ابتدایی ، آنها مطمئناً درک خواهند کرد که شما باید کار کنید و آنها می توانند کارهای خود را انجام دهند یا کارهای مدرسه را انجام دهند. به این ترتیب ، کودک شما همچنین می داند که امروز شرایط خاصی وجود دارد و همه چیز کمی متفاوت پیش می رود.


  • اشتراک گذاری پست