3 گزینه ، بسیاری از نکات و یک تولد فراموش نشدنی

(با وجود همه گیری)

"چه خوب که متولد شدی ، وگرنه خیلی دلتنگت می شدیم. چه خوب که با هم هستیم ، به شما تبریک می گوییم ، پسر تولد! "(رولف زاکوفسکی -" چه خوب که به دنیا آمدی "). یک عزیز از خانواده یا دوستانتان تولد دارد و می خواهید این روز را فراموش نشدنی کنید؟ سپس در این مقاله ایده های خلاقانه ای برای تولد "از راه دور" پیدا خواهید کرد.

3 گزینه ، بسیاری از نکات و یک تولد فراموش نشدنی

کودک تولد در شهر / روستای دیگری زندگی می کند

کودک تولد در گوشه گوشه زندگی می کند

کودک تولد با شما در یک آپارتمان زندگی می کند

 

لطفاً به مقررات تماس موجود توجه داشته باشید. این موارد باید فوری دنبال شوند. اجتماعات خصوصی فقط در خانه خود شما و حداکثر یک نفر دیگر که به خانواده شما تعلق ندارد مجاز است.

فاعل، موضوع

مقالاتی در این زمینه