Възможности и времена за хуманно отношение към децата!

Статия от Süddeutsche Zeitung

Децата не са адекватно придружени в пандемията

Възможности и времена за хуманно отношение към децата!

В статията „Macht -mal!“, Написана от Кристиан Фюлер и публикувана в Süddeutsche Zeitung на 28 февруари 2021 г., децата отново са поставени на фокус (Направи го!). При дистанционното обучение учениците се губят от погледа си много по-бързо, отколкото в класове директно. Справедливостта в образованието пада и рисковете за хуманно отношение към децата се увеличават. Федералното правителство назовава тези проблеми, но едва ли призовава експерти и тогава "останалите" трябва да го приложат.

Той също така съобщава, че и как нашите ElternHotline, както и Krisenchat.de, помагат да се преодолее тази празнина.

субекти

Статии по темата