Импресия

FiBS ElternHotline gGmbH

Д-р Дитер Домен

Michaelkirchstrasse 17/18

10179 Берлин

Тел .: +49 (0) 30 8471223-0

Регистър съд: Окръжен съд Берлин Шарлотенбург

Регистрационен номер: HRB 217621 B

редакционна (at) elternhotline.de

elternhotline.de

Отговаря за редакционното съдържание: Dr. Дитер Домен

1. Авторско право

Нашите уебсайтове и тяхното съдържание са обект на немското спомагателно авторско право и авторското право. Неразрешеното възпроизвеждане извън тесните граници на UrhG е забранено без нашето писмено съгласие.

2. Отговорност за връзки

Външните връзки, отнасящи се до оферти на трети страни в рамките на тази оферта, водят до съдържанието на съответния доставчик и не са наши страници. Тези препратки са разпознаваеми като такива от контекста или са маркирани отделно. Ние нямаме никакво влияние върху съдържанието, предоставено там, и не го възприемаме чрез препратките. Въпреки внимателния контрол на съдържанието, не можем да поемем отговорност за външни връзки към съдържание на трети страни.