doradztwo i pomoc i telefon alarmowy: Opieka duszpasterska przez telefon

Czasami napotykamy w życiu na różne problemy. W takich sytuacjach pomocna jest rozmowa z kimś i podzielenie się własnymi myślami. Ale czasami brakuje właściwej osoby. Dlatego dobrze jest porozmawiać z nieznajomym. W tym celu istnieje poradnictwo telefoniczne. Tutaj możesz porozmawiać o wszystkim, co Cię porusza. Zebraliśmy przegląd różnych numerów telefonów.

Tematy pokrewne

Artykuły na ten temat