Savjet i Pmoć i Hitan poziv: Hitan pziv

Ako ste vi ili netko drugi u ozbiljnoj opasnosti, nazovite 112. Taj broj možete besplatno pronaći u cijeloj Europi. Čak i ako zovete sa svog mobilnog telefona ili bez mobilne mreže, ne morate ništa platiti. Više brojeva za hitne slučajeve možete pronaći ovdje.

Povezane teme

Članci na temu