خط تلفن والدین

آموختن

در اینجا شما می توانید اطلاعات مفید در مورد پشتیبانی از آموختن ویادگیری دریافت کنید.

| با ما همراه باشید و درک کنید | پشتیبانی یادگیری | فلم های آموزشی | آموزش یادگیری | کاوش و کشف | آزمایش برای دانش آموزان | خواندن | آموختن از طریق آنلاین | آموختن به روش بازی | آموزش خصوصی | مجله |

فیلترنمودن:

مجله

"محکم بودن به عنوان سنگ بزرگترین چالش است" - معلم بودن در زمان کرونا | 21.09.2020
پست را بخوانید

مادر ، پدر ، کودک - لزوماً نیست - چگونه والدین می توانند درک تنوع در کلاس را ارتقا دهند؟ | 04.09.2020
پست را بخوانید

تابستان بدون کودکان بدون تعطیلات! - فعالیت های تفریحی رایگان از ایالت های مختلف فدرال وجود دارد | 07.08.2020
پست را بخوانید

برای سال تحصیلی بعدی آماده است! - ما مدارس تابستانی رایگان ایالت های فدرال را برای شما داریم | 31.07.2020
پست را بخوانید

روز طولانی در شبکه؟ - 5 نکته مفید والدین و برخورد با رسانه های اجتماعی | 30.07.2020
پست را بخوانید

در یک ماجراجویی دیجیتالی با کودکان - 7 توصیه برای برخورد با رسانه های جدید | 28.07.2020
پست را بخوانید

در هر زمان و هر مکان بیاموزید - چرا اصلاً نمی توانید یاد بگیرید | 20.07.2020
پست را بخوانید

"در یک سال این هفته ها دیگر بدون درس نقش بازی نمی کنند" - چه چیزی برای یادگیری موفقیت مهم است؟ یک معلم مدرسه ابتدایی می گوید | 19.07.2020
پست را بخوانید

در کلاس درس چنین چیزی وجود ندارد! - 7 پیشنهاد برای بازدید در تعطیلات تابستانی | 17.07.2020
پست را بخوانید

نحوه یادگیری کودکان و والدین تأثیر مثبتی دارند - 3 ایده در مورد چگونگی انجام آن | 16.07.2020
پست را بخوانید

مواد مدرسه را خیلی راحت گسترش دهید - شکاف دانش در تابستان به زودی برف دیروز خواهد شد | 14.07.2020
پست را بخوانید

مدرسه استراحت می کند - یادگیری نمی کند - در تعطیلات تابستانی با شما چه کنم | 13.07.2020
پست را بخوانید

چارچوبی ایمن برای کشف جهان - KiTa zu - و اکنون؟ پاسخ کودک به مراقبت از حقوق کودک | 03.07.2020
پست را بخوانید

برابری در خانواده ها - این یعنی چه و چه کاری می توانید انجام دهید | 27.06.2020
پست را بخوانید

چرا برابری در آموزش مهم است - و آنچه ما می توانیم از پیپی لانگستینگ یاد بگیریم | 22.06.2020
پست را بخوانید

"همه یک آهنگر آموزش خود هستند" - محقق آموزش و پرورش کلوز هورلمن در گفتگو | 05.06.2020
پست را بخوانید

مهربان و تاج - وقتی آموزش تبدیل به بازی شانس می شود - چگونه بحران تاج نابرابری آموزشی را افزایش می دهد | 02.06.2020
پست را بخوانید