infolinia dla rodziców

doradztwo i pomoc

tu znajdziesz najważniejsze telefony i adresy w zakresie doradzwtwa i pomocy

| telefon alarmowy | Pomoc w przypadku przemocy domowej | Pomoc w sytuacjach kryzysowych dla rodziców / rodzin | Opieka duszpasterska przez telefon | Sieci sąsiedzkie | wsparcie finansowe |