خط تلفن والدین

خودسازماندهی

در اینجا نکات مفیدی برای خود سازماندهی دریافت خواهید کرد

| دستور العمل هایی برای تمام خانواده | آموزش در خانه | دوره کاری در خانه | اطلاعات و ابزارها | مجله |

مجله

کودکستان در خانه؟ - چگونه می توانید با کودک خود چالش های فعلی را برآورده کنید | 16.09.2020
پست را بخوانید

بهتر است امروز به مدرسه نروید - چگونه دفتر خانه را با فرزند خود به اشتراک بگذارید | 14.09.2020
پست را بخوانید

مادر بهترین است - یا او نیست؟ - چگونه واقعاً می توانید یک مادر خوب را بشناسید | 21.08.2020
پست را بخوانید

کودک باهوش در جنگل رسانه ای - عمل تعادل بین خواسته های فرزندان و نگرانی والدین | 27.07.2020
پست را بخوانید

"من می خواهم برای همیشه چیزی عوض کنم!" - "به من بگو!" - خانواده ها از زندگی روزمره خود گزارش می دهند | 24.07.2020
پست را بخوانید

سلام هرج و مرج ، سلام به ساختار روزانه - 6 آئین رشد صلح خانوادگی از طریق سازماندهی | 23.07.2020
پست را بخوانید

یادگیری در تعطیلات؟ 5 ترفند برای والدین با فرزندان مدرسه - با خود سازماندهی خوب تا آرامش بیشتر برای همه | 21.07.2020
پست را بخوانید

عدالت جنسیتی در طول بحران Corona - نگاهی به عینک های مردانه | 24.06.2020
پست را بخوانید

"اجازه مردان به مراقبت بیشتر" - مادر می گوید چگونه او و شریک زندگی خود فشار ذهنی را به صورت عادلانه توزیع می کنند. | 23.06.2020
پست را بخوانید