تماس با ما

تماس با ما

ما می خواهیم پیشنهادات را برای والدین و فرزندان در سریعترین زمان ممکن در دسترس قرار دهیم:


ما می خواهیم پیشنهادات را برای والدین و فرزندان در سریعترین زمان ممکن در دسترس قرار دهیم:


Helft uns dabei und schickt einen Link zu der Webseite, die auf unserer Plattform aufgenommen werden soll sowie eine Kurzbeschreibung und die Rubrik der Webseite.


Helft uns dabei und schickt einen Link zu der Webseite, die auf unserer Plattform aufgenommen werden soll sowie eine Kurzbeschreibung und die Rubrik der Webseite.


ما این پیشنهاد را با ابتکار خودمان تهیه نمودیم.


ما این پیشنهاد را با ابتکار خودمان تهیه نمودیم.


برای ایجاد و گسترش ElternHotline.de در دراز مدت ، ما به حمایت مالی احتیاج داریم.


برای ایجاد و گسترش ElternHotline.de در دراز مدت ، ما به حمایت مالی احتیاج داریم.


با ما تماس بگیرید یا از طریق ایمیل برای ما پیام ارسال کنید:

با ما تماس بگیرید یا از طریق ایمیل برای ما پیام ارسال کنید:

redaktion@elternhotline.de

redaktion@elternhotline.de