تماس با ما

اگر مایل به استفاده از خدمات مربیگری و مشاوره ما هستید ، لطفا هر زمان ثبت نام کنید fraguns@elternhotline.de با مربیان والدین در اینجا می توانید بطور شبانه رو از سوالات خود پشتیبانی و پاسخ دهید.

آیا برای تیم تحریریه پیشنهادی ، ایده یا سوالی دارید؟ سپس ثبت نام کنید redaktion@elternhotline.de با تیم تحریریه ما

می توانید تمام سوالات و اطلاعات بیشتر در مورد مطبوعات و روابط عمومی را در اینجا دریافت کنید presse@elternhotline.de یا اینجا.

ما می خواهیم هرچه سریعتر پیشنهادات را در اختیار والدین و فرزندان قرار دهیم. لطفاً به ما کمک کنید و پیوندی از وب سایت برای ما ارسال کنید تا در کتابخانه ما گنجانده شود.

ما این پیشنهاد را با ابتکار عمل خودمان تهیه کردیم. برای ایجاد و گسترش ElternHotline FiBS gGmbH در دراز مدت ، ما به پشتیبانی مالی احتیاج داریم. با ما تماس بگیرید یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنید: redaktion@elternhotline.de