Родителска гореща линия

Новини &информации

Hier finden sich die wichtigsten Nachrichten und Informationen zu aktuellen Themen, sowie die aktuellen Newsletter des GIZ gGmbH

| Уведомление за Корона-Вирус за Деца | Информация за вируса на короната | Информация за прекъсване на училище и закриване на детски градини | Информация за самотни родители | Новини | Новини и информации | Помощни предложения | Как работодателите могат да издържат | Информация за електронно обучение за учители и преподаватели |

Newsletter Gesellschaft für Interkulturelles Zusammenleben gGmbH

Този бюлетин е многоезична оферта и предоставя информация за оферти и промени на властите, институциите и доставчиците на социални услуги по време на мерките за овладяване на вируса на короната. Целевата група са клиенти на властите и доставчиците на социални услуги в Спандау и Берлин. Бюлетинът не твърди, че е пълен, тъй като информационната ситуация се променя всеки ден.